PL / DE / ENG


PL / DE / ENG

PL / DE / ENG

AKTUALNOŚCIPrzyłączenie do Mazowieckiego Klastra Efektywności EE i OZE

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż Kancelaria M. Mazurek i Partnerzy została oficjalnie włączona do Mazowieckiego Klastra Efektywności Energetycznej i Odnawialnych Źródeł Energii.

„Mazowiecki Klaster Efektywności Energetycznej i Odnawialnych Źródeł Energii jest dobrowolnym porozumieniem jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw, jednostek badawczo – rozwojowych oraz organizacji i instytucji wspierających rozwój odnawialnych źródeł energii i propagujących ideę poszanowania energii działających na terenie województwa mazowieckiego i regionów sąsiednich.” (http://mae.com.pl/files/klaster-statut.pdf)

http://klaster.psoft.e-kei.pl/pl/
http://www.mae.com.pl/projekty/mazowiecki-klaster-ee-i-oze
http://www.mae.com.pl/images/PDF/Klaster_Cz%C5%82onkowie_10.2017.pdf
©Mazurek.pl - All Rights Reserved
Projekt i realizacja ARTREPUBLICA Rafał Poławski


©Mazurek.pl - All Rights Reserved
Projekt i realizacja ARTREPUBLICA Rafał Poławski