PL / DE / ENG


PL / DE / ENG

PL / DE / ENG

AKTUALNOŚCIPosiedzenie Platformy Funduszy Europejskich

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w kontekście jej wpływu na wydatkowanie funduszy europejskich oraz Baza Usług Rozwojowych były tematami kolejnego posiedzenia Platformy ds. Funduszy Europejskich  która 29 listopada 2016 r. odbyła się w siedzibie Pracodawców RP. Kancelarię M. Mazurek i Partnerzy reprezentował dr Jakub Pawelec LL. M.

 Spotkanie otworzył Pan Rafał Baniak, Wiceprezydent Wykonawczy Pracodawców RP.  Pierwszą część spotkania poprowadziła  Konstancja Piątkowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii Rozwoju w Ministerstwie Rozwoju. W prezentacji przedstawiła kierunki interwencji w zakresie efektywności wykorzystania środków UE. Dyrektor Piątkowska podkreśliła potrzebę efektywnego wykorzystania środków unijnych oraz stopniowe przechodzenie do bardziej samodzielnych from realizacji polityki rozwoju.

Z kolei Pan Rafał Kamiński, Zastępca Dyrektora Departamentu Usług Rozwojowych  w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przedstawił kompleksowe założenia Bazy Usług Rozwojowych (BUR).  Uruchomienie Bazy Usług Rozwojowych stanowi realizację zobowiązania przyjętego przez stronę polską w ramach podpisanej dnia 23 maja 2014 r. Umowy Partnerstwa w sprawie programowania perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Zgodnie z powyższą umową Baza stanowi centralny element krajowego systemu zapewniania jakości usług rozwojowych.

W podsumowaniu posiedzenia Ewa Płodzień–Pałasz, p.o. Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich Pracodawców RP przedstawiła główne projekty realizowane przez organizację. Obecnie Pracodawcy RP realizują projekt szkoleniowy z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego skierowane do Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw („PPP dla MMSP”). Jego celem jest budowanie przewagi konkurencyjnej na rynku poprzez wzrost kompetencji pracowników z zakresu przedsięwzięć PPP. 
©Mazurek.pl - All Rights Reserved
Projekt i realizacja ARTREPUBLICA Rafał Poławski


©Mazurek.pl - All Rights Reserved
Projekt i realizacja ARTREPUBLICA Rafał Poławski