PL / DE / ENG


PL / DE / ENG

PL / DE / ENG

AKTUALNOŚCIPublikacja kancelarii dla C.H. Beck

Mamy zaszczyt poinformować, że w dniu 2 czerwca 2015 r., nakładem Wydawnictwa C.H. Beck, ukazał się Komentarz do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych. Autorem Komentarza jest radca prawny dr Jakub Pawelec- partner Kancelarii kierujący działem zamówień publicznych i inwestycji infrastrukturalnych.

Jest to pierwsza kompleksowa publikacja w Europie dotycząca nowej Dyrektywy w sprawie zamówień publicznych. Komentarz uwzględnia kilkaset orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w tym stanowiących impuls do zmian Dyrektywy klasycznej, oraz szerokie spektrum materiałów Komisji Europejskiej; stanowi istotne wsparcie przy interpretacji Dyrektywy 2014/24/UE. Komentarz całościowo przedstawia zagadnienia istotne dla określania praw i obowiązków zamawiających i wykonawców oraz państw członkowskich w zakresie stanowienia i stosowania prawa zamówień publicznych. Zachęcamy do lektury.

Książkę można nabyć w księgarni Beck http://www.ksiegarnia.beck.pl/prawo-krotkie-komentarze-becka/id12539,Dyrektywa-201424UE-w-sprawie-zamowien-publicznych.-Komentarz.html
©Mazurek.pl - All Rights Reserved
Projekt i realizacja ARTREPUBLICA Rafał Poławski


©Mazurek.pl - All Rights Reserved
Projekt i realizacja ARTREPUBLICA Rafał Poławski