PL / DE / ENG


PL / DE / ENG

PL / DE / ENG

AKTUALNOŚCIKonferencja Innowacyjna Gmina

Dnia 15 czerwca 2016 roku nasza kancelaria miała przyjemność wziąć udział w konferencji Innowacyjna Gmina współorganizowanej przez The Warsaw Voice. Przedmiotem konferencji były m.in. alternatywne możliwości finansowania projektów infrastrukturalnych z wykorzystaniem nowych technologii, perspektywy rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce oraz wpływ nowelizacji prawa zamówień publicznych na aspekty społeczne i środowiskowe.

W konferencji z ramienia kancelarii udział wziął partner zarządzający mec. Marian Mazurek. Prezentacja miała na celu przybliżenie możliwości jakie płyną z inwestycji w odnawialne źródła energii prowadzone przez gminy, przy wsparciu funduszy unijnych. Za przykład posłużył projekt budowy mikroinstalacji fotowoltaicznych na dachach budynków użyteczności publicznej. Zespół kancelarii ma przyjemność doradzać przy realizacji wspomnianego projektu.

Mec. Mazurek w ramach konferencji wziął także udział w panelu dyskusyjnym dotyczącym kosztów i korzyści płynących z rewitalizacji.

©Mazurek.pl - All Rights Reserved
Projekt i realizacja ARTREPUBLICA Rafał Poławski


©Mazurek.pl - All Rights Reserved
Projekt i realizacja ARTREPUBLICA Rafał Poławski