PL / DE / ENG


PL / DE / ENG

PL / DE / ENG

AKTUALNOŚCIStatus quo zachowane

W „Przeglądzie komunalnym”, nr 8/2014 (275), ukazał się artykuł pt.: Status quo zachowane. „In house” w nowej dyrektywie. Autor, dr Jakub Pawelec – partner w naszej kancelarii, odnosi się w nim do zagadnienia zamówień wewnętrznych, tzw. in house, w kontekście treści art. 12 nowej dyrektywy w sprawie zamówień publicznych (2014/24/UE), zwracając uwagę na konieczność ścisłej interpretacji tego przepisu, uwzględniającej nie tylko dorobek orzeczniczy Trybunału Sprawiedliwości UE, lecz także specyfikę krajowych przepisów regulujących status i funkcjonowanie podmiotów świadczących usługi na rynku odpadowym, np. charakter prawny spółek komunalnych. Artykuł stanowi rzeczowy głos w toczącej się dyskusji nt. wyjątków od zasady stosowania zamówień publicznych i zwraca szczególną uwagę na szerszy kontekst oceny spełniania przez podmioty warunków przewidzianych w art. 12 dyrektywy 2014/24/UE. Artykuł pokazuje, jak istotne jest właściwe rozumienie poszczególnych kryteriów stosowania zamówień in-house oraz jakie konsekwencje może mieć ich zbyt szeroka interpretacja oderwana od realiów prawnych funkcjonowania podmiotów na rynku.

©Mazurek.pl - All Rights Reserved
Projekt i realizacja ARTREPUBLICA Rafał Poławski


©Mazurek.pl - All Rights Reserved
Projekt i realizacja ARTREPUBLICA Rafał Poławski