PL / DE / ENG


PL / DE / ENG

PL / DE / ENG

AKTUALNOŚCIPrecedensowy wyrok KIO – rażąco niska cena

Kancelaria M.Mazurek i Partnerzy z sukcesem reprezentowała klienta w precedensowej sprawie prowadzonej przed Krajową Izbą Odwoławczą!

Po ostatniej nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z lipca 2016 r. zamawiający zobowiązani są nie tylko do badania ceny w kontekście zagrożenia „rażąco niską ceną” lecz także kosztów dotyczących realizacji zamówienia, skalkulowanych przez wykonawców w ramach składanych przez nich ofert. W przypadku pojawienia się ze strony zamawiającego podejrzeń w zakresie rażąco niskiej ceny lub kosztu, zobowiązany jest on zwrócić się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących wyliczeń. Dodatkowym doprecyzowaniem przepisów jest także możliwość poddania pod wątpliwość kalkulacji „istotnej części składowej” ceny lub kosztu, w ofercie składanej przez wykonawcę.

W wyniku rozpoznania sprawy przed KIO, pełnomocnicy kancelarii M. Mazurek i Partnerzy zdołali wykazać, iż oferta złożona przez wykonawcę powinna podlegać odrzuceniu a czynność wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej powinna zostać unieważniona  z powodu nieprawidłowego skalkulowania ceny – i w rezultacie zaniżenia kosztów realizacji zamówienia.
©Mazurek.pl - All Rights Reserved
Projekt i realizacja ARTREPUBLICA Rafał Poławski


©Mazurek.pl - All Rights Reserved
Projekt i realizacja ARTREPUBLICA Rafał Poławski