PL / DE / ENG


PL / DE / ENG

PL / DE / ENG

AKTUALNOŚCIStrona bez tytułu

W dniu 21 grudnia 2015 r. w Rzeczpospolitej ukazał się artykuł Katarzyny Borowskiej nt. implementacji unijnej dyrektywy ds. zamówień publicznych. W artykule została przytoczona wypowiedź dra Pawelca, który zwrócił uwagę na negatywne konsekwencje społeczne i gospodarcze wprowadzenia regulacji in-house w brzmieniu proponowanym w projekcie ustawy. Mec. Pawelec podkreślił, że ze względu na szereg wątpliwości prawnych ewentualne wprowadzenie jakichkolwiek wyjątków od zamówień publicznych powinno zostać poprzedzone szeroką dyskusją ekspertów i praktyków. Zagadnienie implementacji unijnej dyrektywy ds. zamówień publicznych stanowiło przedmiot dyskusji podczas pierwszego posiedzenia Rady Dialogu Społecznego.  Jako rozwiązanie postulowane jest częściowe wdrożenie dyrektywy w sprawie zamówień publicznych poprzez wprowadzenie tzw. małej nowelizacji PZP.  m. in. ze względu na zbyt krótki czas na przeprowadzenie konstruktywnych konsultacji (Polska zobowiązana jest wdrożyć dyrektywę do kwietnia, 2016) do zwolenników tzw. małej nowelizacji PZP należy również mec. Pawelec – członek wspomnianej Rady Dialogu Społecznego. 
©Mazurek.pl - All Rights Reserved
Projekt i realizacja ARTREPUBLICA Rafał Poławski


©Mazurek.pl - All Rights Reserved
Projekt i realizacja ARTREPUBLICA Rafał Poławski