PL / DE / ENG


PL / DE / ENG

PL / DE / ENG

AKTUALNOŚCI19 lutego 2016 r. w siedzibie Pracodawców RP odbyło się kolejne posiedzenie Platformy Budowlanej. Celem spotkania było omówienie projektowanych zmian w ustawie – Prawo zamówień publicznych.

Przebieg prac nad nowelizacją oraz jej główne założenia zreferował mec. Jakub Pawelec, członek Komitetu Ekspertów ds. Zamówień Publicznych przy Komisji Europejskiej, a zarazem członek doraźnego Zespołu problemowego ds. zamówień publicznych Rady Dialogu Społecznego – a więc zespołu RDS, który został powołany w celu przeprowadzenia zmian w Prawie zamówień publicznych. Mecenas Pawelec przedstawił ogólne założenia unijnych dyrektyw i postanowienia, które Polska musi wdrożyć do własnego porządku prawnego. Następnie przeszedł do najistotniejszych rozwiązań szczegółowych. Poruszone zostały przede wszystkim zagadnienia dotyczące branży budowlanej: wykonawców oraz ich relacji z zamawiającymi, a także z podwykonawcami; kryteriów oceny ofert, w tym najniższej ceny.

Omówiono też kwestię klauzul społecznych oraz promowania umów o pracę w zamówieniach publicznych. Pochylono się również nad bardzo istotnym problemem tzw. zamówień wewnętrznych (in-house) stanowiących zlecenie przez jednostkę publiczną wykonania konkretnego zadania podlegającemu jej podmiotowi. Dotyczy to głównie sfery gospodarki odpadami komunalnymi, gdzie gminy chciałyby zlecać zadania podlegającym im spółkom komunalnym. Problem in-house może jednak rozprzestrzenić się także na inne obszary działalności gospodarczej, doprowadzając do stopniowej nacjonalizacji gospodarki i zaburzenia jej wolnorynkowego charakteru. W związku z tym sformułowano szereg postulatów, z którymi Pracodawcy RP będą występować w dalszym toku prac nad nowelizacją ustawy, a także nad nową ustawą – podkreślenia wymaga bowiem fakt, że docelowo ma powstać zupełnie nowe Prawo zamówień publicznych.
©Mazurek.pl - All Rights Reserved
Projekt i realizacja ARTREPUBLICA Rafał Poławski


©Mazurek.pl - All Rights Reserved
Projekt i realizacja ARTREPUBLICA Rafał Poławski