PL / DE / ENG


PL / DE / ENG

PL / DE / ENG

HONORARIUM

Współpraca z Klientem jest ustalana indywidualnie, zgodnie z jego życzeniem. Preferujemy stałą, długoletnią współpracę, a to ze względu na możliwość lepszego wczucia się w potrzeby oraz specyfikę prawną spraw danego Klienta. Jesteśmy także otwarci na jednorazowe, bądź krótkoterminowe zlecenia.

Kontakt z nami zaczyna się od spotkania w kancelarii w celu poznania potrzeb i problemów Klienta oraz przedstawienia mu prawnika odpowiedzialnego za współpracę. Nie jest wykluczone spotkanie u Klienta i przedstawienie mu naszej oferty współpracy. Coraz częściej przyjmujemy oraz realizujemy zlecenia za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Zapewniamy przestrzeganie wszelkich standardów wynikających z zasad etyki zawodowej prawników, jako zawodu zaufania publicznego (tajemnica, lojalność). Naszym Klientom zapewniamy bezpieczeństwo – niezależnie od ubezpieczenia ustawowego licencjonowanych prawników, kancelaria oraz kluczowi partnerzy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej do łącznej sumy  minimum 10 000 000 PLN.

Kancelaria świadczy usługi w języku polskim, niemieckim i angielskim. Naszym Klientom udzielamy pomocy prawnej również na terenie takich krajów jak: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Włochy, Łotwa, Litwa, Holandia, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Wielka Brytania, we współpracy z kancelariami partnerskimi z sieci JCA.

Honorarium kancelarii jest ustalane w zależności od rodzaju sprawy i jej specyfiki. Możliwe jest ustalenie wynagrodzenia ryczałtowego, w drodze indywidualnego porozumienia. Przy projektach skomplikowanych lub długotrwałych preferujemy wynagrodzenie obliczone według stawek godzinowych. 

Wynoszą one:

  • od 75 EUR za godzinę pracy prawnika przy nieskomplikowanych zadaniach,
  • do 150 EUR za godzinę konsultacji partnerów.

Stosujemy również limit budżetu za usługę (cap fee) oraz nie wykluczamy współpracy na zasadzie ‘success fee’.

Rozliczamy się na podstawie sprawozdania z wykonywanych zadań ewidencjonowanych w renomowanym systemie rejestracji Time Frame.
©Mazurek.pl - All Rights Reserved
Projekt i realizacja ARTREPUBLICA Rafał Poławski


©Mazurek.pl - All Rights Reserved
Projekt i realizacja ARTREPUBLICA Rafał Poławski