PL / DE / ENG


PL / DE / ENG

PL / DE / ENG

 

 

Komentarz do Prawa Zamówień Publicznych Unii Europejskiej
 

Mamy przyjemność poinformować, iż nakładem wydawnictwa BECK ukazał się kompleksowy komentarz do Prawa Zamówień Publicznych Unii Europejskiej opracowany pod redakcją partnera naszej kancelarii dra Jakub Pawelca.

Jest to pierwsza pozycja na rynku, która w pogłębiony i całościowy sposób wyjaśnia skomplikowane kwestie prawne i proceduralne przepisów UE  oraz zasady ich interpretacji w  kontekście przepisów krajowych.

Autorami publikacji są członkowie zespołu zamówień publicznych kancelarii: dr Jakub Pawelec, r.pr. Anna Dąbrowska, r.pr. Marcin Goławski, apl. adw. Piotr Horelik.

Książkę można nabyć w księgarni Beck.
 


 

 

 

Publikacja kancelarii dla C.H. Beck 2016
 

Polecamy nową publikację M. Mazurek i Partnerzy Prawnicza Sp. k. dla C.H. Beck pt. „Zamówienia in-house w praktyce.”

Redaktorem publikacji jest radca prawny dr Jakub Pawelec- partner Kancelarii kierujący działem zamówień publicznych i inwestycji infrastrukturalnych. Autorami są również r.pr. Anna Dąbrowska, r.pr. Marcin Goławski oraz aplikant adwokacki Piotr Horelik.

Książkę można nabyć w księgarni C.H. Beck.
 


 

 

 

Publikacja kancelarii dla C.H. Beck 2016
 

Polecamy nową publikację M. Mazurek i Partnerzy Prawnicza Sp. k. dla C.H. Beck pt. „Finansowanie zadań przez jednostki samorządu terytorialnego. Niestandardowe instrumenty finansowe, spółki komunalne, zamówienia in-house”.

Autorem artykułów: „Zamówienia in-house na rzecz spółek komunalnych w ustawie – Prawo zamówień publicznych” oraz „Wspólne udzielanie zamówień publicznych (np. wspólne dostawy energii elektrycznej)”, jest radca prawny dr Jakub Pawelec- partner Kancelarii kierujący działem zamówień publicznych i inwestycji infrastrukturalnych.

Książkę można nabyć w księgarni Beck.
 


 

 

 

 

Publikacja kancelarii dla C.H. Beck 2016
 

Polecamy nową publikację M. Mazurek i Partnerzy Prawnicza Sp. k. dla C.H. Beck pt. „Zamówienia na roboty budowlane, usługi, dostawy w systemie in-house. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism.”

Redaktorem publikacji jest radca prawny dr Jakub Pawelec- partner Kancelarii kierujący działem zamówień publicznych i inwestycji infrastrukturalnych. Autorami są również r.pr. Anna Dąbrowska oraz r.pr. Jarosław Kulawik.

Książkę można nabyć w księgarni C.H. Beck.

 


 

 

 

Publikacja kancelarii dla C.H. Beck 2015
 

Polecamy nową publikację M. Mazurek i Partnerzy Prawnicza Sp. k. dla C.H. Beck pt. „Dyrektywa 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych. Komentarz.”

Redaktorem publikacji jest radca prawny dr Jakub Pawelec - partner Kancelarii kierujący działem zamówień publicznych i inwestycji infrastrukturalnych. 

Książkę można nabyć w księgarni C.H. Beck. 


 
©Mazurek.pl - All Rights Reserved
Projekt i realizacja ARTREPUBLICA Rafał Poławski


©Mazurek.pl - All Rights Reserved
Projekt i realizacja ARTREPUBLICA Rafał Poławski