PL / DE / ENG


PL / DE / ENG

PL / DE / ENG

Luiza Kiszka
Prawnik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Praca magisterska w Katedrze Prawa Handlowego pt. ,"Utrudnianie dostępu do rynku jako czyn nieuczciwej konkurencji". Odbywała praktykę zawodową w Prokuraturze Rejonowej w Lublinie. Z kancelarią związana od września 2015 r. Jezyki obce: angielski.

Obszary praktyki

 • Prawo cywilne (dochodzenie roszczeń w trybie ugodowym lub w drodze procesów sądowych, projekty umów)
 • Prawo Spółek (bieżące sprawy korporacyjne, tworzenie, przekształcenie i likwidacja spółek prawa handlowego)
 • Postępowanie egzekucyjne
 • Prawo karne

Branże

 • Windykacja
 • Postępowania rejestrowe
 • Zarządzanie nieruchomościami

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Praca magisterska w Katedrze Prawa Handlowego pt. ,"Utrudnianie dostępu do rynku jako czyn nieuczciwej konkurencji". Odbywała praktykę zawodową w Prokuraturze Rejonowej w Lublinie. Z kancelarią związana od września 2015 r. Jezyki obce: angielski.

Obszary praktyki

 • Prawo cywilne (dochodzenie roszczeń w trybie ugodowym lub w drodze procesów sądowych, projekty umów)
 • Prawo Spółek (bieżące sprawy korporacyjne, tworzenie, przekształcenie i likwidacja spółek prawa handlowego)
 • Postępowanie egzekucyjne
 • Prawo karne

Branże

 • Windykacja
 • Postępowania rejestrowe
 • Zarządzanie nieruchomościami©Mazurek.pl - All Rights Reserved
Projekt i realizacja ARTREPUBLICA Rafał Poławski


©Mazurek.pl - All Rights Reserved
Projekt i realizacja ARTREPUBLICA Rafał Poławski