PL / DE / ENG


PL / DE / ENG

PL / DE / ENG

SZKOLENIAPPP

Kancelaria M. Mazurek i Partnerzy we współpracy z Pracodawcami Rzeczypospolitej Polskiej rozpoczęła realizację cyklu szkoleń z zagadnień partnerstwa publiczno-prywatnego dla przedsiębiorców, w ramach projektu „PPP dla MMŚP” współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Do udziału w szkoleniach zapraszamy przedsiębiorców, którzy planują w najbliższej przyszłości inwestycje z PPP i dostrzegają w swym otoczeniu możliwość współpracy z podmiotem publicznym. Udział w projekcie to szansa na zbudowanie przewagi konkurencyjnej na rynku z sektora Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw poprzez wzrost kompetencji ich pracowników z zakresu przedsięwzięć realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

W efekcie projektu 200 pracowników za 100 przedsiębiorstw (MMŚP) podniesie swoje kompetencje w zakresie przedsięwzięć z PPP, zaś 50 pracowników z 25 MMŚP, we współpracy z ekspertami projektu przygotuje w warunkach szkoleniowych dokumentację do trwających postepowań PPP.

Przedsiębiorstwa biorące udział w projekcie wnoszą wkład własny stanowiący 12,5 % wartości szkolenia:
•    za szkolenie ogólne, kwota 514,05 PLN od przedsiębiorstwa (2 pracowników, 4 dni szkoleniowe)
•    za szkolenia dedykowane, kwota 534,55 PLN od przedsiębiorstwa (2 pracowników, 4 dni szkoleniowe)


Szkolenia są skierowane do przedsiębiorców posiadających siedzibę na terenie jednego z czterech województw: mazowieckiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego lub wielkopolskiego. W ramach projektu wsparciem zostaną objęci zarówno pracownicy, którzy są już zaangażowani w realizację tego typu przedsięwzięć, jak również w przyszłości zamierzających się zająć przedmiotowym tematem. Wsparcie realizowane jest poprzez cykl szkoleń ogólnych i dedykowanych, prowadzonych przez doświadczoną kadrę trenerów.

Przedsiębiorstwa zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu z Panią Katarzyną Łukomską, kierownikiem projektu: k.lukomska@pracodawcyrp.pl lub pod numerem telefonu: (22) 518 87 44. 

Więcej informacji na www.ppp.pracodawcyrp.pl
Serdecznie zapraszamy!

©Mazurek.pl - All Rights Reserved
Projekt i realizacja ARTREPUBLICA Rafał Poławski


©Mazurek.pl - All Rights Reserved
Projekt i realizacja ARTREPUBLICA Rafał Poławski